cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Podpora dětí s OMJ


Nabídka aktivit žákům s OMJ a jejich rodinám


KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCE – DOUČOVÁNÍ – PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY S OMJ


Individuální konzultace a poradenství
• Individuální vyšetření a diagnostika žáka s OMJ, zjištění jazykové úrovně dítěte.
• Konzultace v oblasti vzdělávání žáka s OMJ, nabídka vzdělávacích materiálů, pomoc s rodinným poradenstvím žáka, nabídka speciálně-pedagogického vyšetření.
• Pomoc s nastavením vzdělávacího plánu apod.
• Spolupráce s příslušnou školou žáka s OMJ.

Skupinová lekce Českého jazyka

Středa 16 – 17 hodin
Úterý 16:15 – 17:15 hodin
• Osvojování si českého jazyka hravou formou, práce ve skupině, konverzace a rozhovor.
• Vedení portfolia žáka, nabídka materiálů pro žáka s OMJ.
• Cena : 200,-Kč/60 minut

Cyklus probíhá v lekcích 10 – 15 hodinách.

Individuální lekce českého jazyka

• Osvojování slovní zásoby žáka s OMJ.
• Nastavení vzdělávacího plánu dítěte.
• Pomoc s adaptabilitou dítěte.
• Spolupráce s kmenovou školou žáka s OMJ.
• Cena : 400,-Kč/60 minut

Cílem češtiny pro cizince:
• Adaptace na české prostředí žáka s odlišným mateřským jazykem
• Rozvoj slovní zásoby a klíčových kompetencí dítěte
• Osvojování si české kultury
• Nastavení podpůrných opatření podle vyhlášky 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
• Vyučující : PhDr. Martin Staněk

Kontakt:
Speciálně-pedagogické centrum KLÍČ
info@klic-centrum.cz
Tel: 724758318, 222542265