cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

7. Včelky


Učitelé: Markéta Synková, Berenika Čoltková

telefon: 225 986 297

email: vcelky@msmalkovskeho.cz

 

AKCE

Níže uvedené akce, bez data konání, jsou závislé na předpovědi počasí.

 

Březen

 

4.3.2020 – PK filharmonie, S hudbou do vesmíru – koncert vážné hudby pro MŠ v KD Ládví, vstupné 110,- Kč (hrazeno ze SRPŠ)

5.3. -Projekt Šablony Malkovského II., číslo projektu: CZ.02.3.X/0.00/0.0/18_064/0011453 projektový den s odborníkem v MŠ – Od trilobita k dinosaurovi, příchod do MŠ do 8:00 hod., hrazeno z EU

6.3. Plavání

18.3. Národní technické muzeum

20.3. Plavání

25.3. Celodenní akce: divadlo Pohádkový semafor v muzeu policie, prohlídka muzea, hry na dětském hřišti, příchod do MŠ do 8:00 hod., vstupné zdarma, s sebou: sportovní oblečení a obuv, batoh s jídlem a pitím na celý den, předpokládaný návrat cca v 16:00 hod.

27.3. Plavání

 

Duben

 

2.4. – Velikonoční dílny pro rodiče s dětmi od 16:00 hod.

3.4. – Plavání

7.4. – Prevence policie v MŠ

17.4. – Plavání

23.4. – Projekt Šablony Malkovského II., číslo projektu: CZ.02.3.X/0.00/0.0/18_064/0011453 projektový den s odborníkem mimo MŠ – Prokopské údolí, příchod do MŠ do 7.30 hod., hrazeno z EU celodenní akce, s sebou: sportovní oblečení a obuv dle počasí, batoh s jídlem a pitím na celý den, kladivo, ochranné brýle, očekávaný návrat cca v 16:30 hod.

24.4.- Plavání

 

Květen

 

5.5.  Botanická zahrada Praha Troja – enviromentální výchova: poznávání květin, příchod do 8:00 hod., S sebou: sportovní oblečení a obuv dle počasí, batoh s jídlem a pitím, vstupné hrazeno ze SRPŠ

15.5. Plavání

20.5. Projekt Šablony Malkovského II., číslo projektu: CZ.02.3.X/0.00/0.0/18_064/0011453 projektový den s odborníkem mimo MŠ – Dendrologická zahrada Průhonice, sraz v ulici Ivančická v 7:20 hod., hrazeno z EU

celodenní akce, s sebou: sportovní oblečení a obuv dle počasí, batoh s jídlem a pitím na celý den, očekávaný návrat cca v 16:45 hod.

22.5. Plavání

26.5. Projekt Šablony Malkovského II., číslo projektu: CZ.02.3.X/0.00/0.0/18_064/0011453 projektový den s odborníkem mimo MŠ – ZOO Chleby, sraz v ulici Ivančická v 7:20 hod., hrazeno z EU, celodenní akce, s sebou: sportovní oblečení a obuv dle počasí, batoh s jídlem a pitím na celý den, očekávaný návrat cca v 16:45 hod.

29.5. – Plavání

 

Červen

 

1.6. – Den dětí v MŠ

4.6. Projekt Šablony Malkovského II., číslo projektu: CZ.02.3.X/0.00/0.0/18_064/0011453 projektový den s odborníkem v MŠ – Víla Voděnka, příchod do MŠ do 8:00 hod., hrazeno z EU

5.6. – Plavání

9. a 10.6. Projekt Šablony Malkovského II., číslo projektu: CZ.02.3.X/0.00/0.0/18_064/0011453 projektový den s odborníkem mimo MŠ – Srbsko – CHKO Český kras, hrazeno z EU, sledujte nástěnku a mail

12.6. – Plavání

Loučení s předškoláky – šerpování

Čimický a Ďáblický háj – loučení s kamarády – opékání buřtů

19.6. Plavání