Vyhnálková Barbora

Jako asistentka pedagoga pracuji už pátým rokem. S kolegyněmi tvoříme jeden tým, snažím se jim být pravou rukou. Mým cílem je vytvářet prostředí, kde je dítě vždy přijímáno, cítí se bezpečně a zažívá pocity úspěchu. Má práce spočívá především v individuálním přístupu k dětem, které potřebují podporu ve vzdělávání a zároveň v práci s celou skupinou dětí. Vždy však s respektem k jedinečnosti každého dítěte. Průběžně se snažím dále vzdělávat. V současné době jsem absolvovala kurz logopedického asistenta a chci se více zaměřit na řečovou prevenci a rozvoj komunikačních schopností. U dětí se mi nejvíce líbí jejich bezprostřednost a přímočarost, hravost a fantazie. Snažím se vidět svět jejich optikou, a tak pokaždé nasazuji brýle, které mi podávají.