Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Doklady potřebné k zápisu

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – ke stažení u elektronického předzápisu

Vyjádření lékaře – ke stažení zde (ne kopie očkovacího průkazu)

Poučení ke správnímu řádu zápisu – ke stažení u elektronického předzápisu

Kopie rodného listu

Doklad totožnosti – originál k nahlédnutí

Doklad k ověření trvalého bydliště (u cizinců např. Nájemní smlouva) – originál k nahlédnutí

 

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ODEVZDÁVAJÍ V DNY ZÁPISU

V MATEŘSKÉ ŠKOLE MALKOVSKÉHO 587 !!!