Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Letní provoz v mateřské škole

Provoz v jednotlivých budovách MŠ Malkovského a MŠ Příborská bude upřesněn v měsíci červen.

LETNÍ PROVOZ – STRAVOVÁNÍ – JE PLNĚ A POUZE V KOMPETENCI JÍDELNY LETŇANY !!!

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI – SLEDUJTE STRÁNKY A POKYNY JÍDELNY !!!

STRAVNÉ SE PLATÍ POUZE V HOTOVOSTI, DO PŘEDEM URČENÉHO TERMÍNU NA PŘEDEM URČENÉM MÍSTĚ!!!

http://jidelny-letnany.cz/