cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Platby


Potvrzení o výši vynaložených výdajů

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole (pro úlevu na daních za rok 2019) bude vystaveno automaticky všem, kteří platili v kalendářním roce 2019 školné. U dětí aktuálně navštěvujících školku, bude potvrzení u paní učitelky ve třídě (od 3.2.2020), u dětí, které docházku již ukončily, bude potvrzení k dispozici v budově Malkovského (v kanceláři ekonomky pí. Kubíkové) k vyzvednutí od 3.2.2020 (doporučujeme se dopředu objednat emailem či telefonicky).

Výše úplaty pro školní rok 2019/2020

Bankovní spojení:  270 10 22 041 / 2010

V souladu s § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje ředitelka školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019/2020 na 600,- Kč za měsíc.

Úplata bude splatná ve 3 platbách:

  1. platba ve výši 2.400,- Kč je splatná do 15.9.2019 (úplata za měsíce září – prosinec 2019)
  2. platba ve výši 2.400,- Kč je splatná do 15.1.2020 (úplata za měsíce leden – duben 2020)
  3. platba ve výši 1.500,- Kč je splatná do 15.5.2020 (úplata za měsíce květen – červen + 2 týdny prázdninového provozu – úplatu za letní prázdninový provoz platí všechny děti zapsané v MŠ, vyjma dětí předškolních a dětí, které k 30.6. ukončí docházku do MŠ). Děti, které k 30.6. ukončí docházku do MŠ, uhradí částku 1200,- Kč.

Bezúplatné vzdělávání: Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku – viz § 123 zákona č. 561/2004 Sb. Dle § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb. a § 123 zákona č. 561/2004 Sb. může zákonný zástupce požádat ředitelku školy o jinou výši či splatnost úplaty. Žádost je nutné podat před dnem splatnosti platby. Dle § 6 vyhlášky č. 43/2006 Sb. je osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

V případě dotazů je možné se obrátit na ekonomku školy Ing. Kubíkovou, tel. 273 134 402.

Platby budou probíhat bezhotovostně dle písemných pokynů, které obdržíte od paní učitelky/pana učitele ve třídě. Prosíme o pečlivé uvedení variabilního a specifického symbolu. Děkujeme.

Stravné: veškeré informace naleznete na stránkách Školní jídelny  www.jidelny-letnany.cz