cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Podpora dětí s OMJ


 

Nabídka aktivit žákům s OMJ a jejich rodinám


KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCE – DOUČOVÁNÍ – PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY S OMJ

Individuální konzultace a poradenství:

 • Individuální vyšetření a diagnostika žáka s OMJ, zjištění jazykové úrovně dítěte.
 • Konzultace v oblasti vzdělávání žáka s OMJ, nabídka vzdělávacích materiálů, pomoc s rodinným       poradenstvím žáka, nabídka speciálně-pedagogického vyšetření.
 • Pomoc s nastavením vzdělávacího plánu apod.
 • Spolupráce s příslušnou školou žáka s OMJ.

Skupinová lekce Českého jazyka:

 • Středa 16 – 17 hodin
 • Úterý 16:15 – 17:15 hodin
 • Osvojování si českého jazyka hravou formou, práce ve skupině, konverzace a rozhovor.
 • Vedení portfolia žáka, nabídka materiálů pro žáka s OMJ.
 • Cena : 200,-Kč/60 minut

Cyklus probíhá v lekcích 10 – 15 hodinách.

Individuální lekce českého jazyka:

 • Osvojování slovní zásoby žáka s OMJ.
 • Nastavení vzdělávacího plánu dítěte.
 • Pomoc s adaptabilitou dítěte.
 • Spolupráce s kmenovou školou žáka s OMJ.
 • Cena : 400,-Kč/60 minut

Cílem češtiny pro cizince:

 • Adaptace na české prostředí žáka s odlišným mateřským jazykem
 • Rozvoj slovní zásoby a klíčových kompetencí dítěte
 • Osvojování si české kultury
 • Nastavení podpůrných opatření podle vyhlášky 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • Vyučující : PhDr. Martin Staněk

Kontakt:

Speciálně-pedagogické centrum KLÍČ
info@klic-centrum.cz
Tel: 724758318, 222542265