Chase Dina

V MŠ Příborské pracuji 16 let. Mám i 2 letou zkušenost s dětmi na ZŠ. Pár posledních let pořádám příměstský tábor s jogou ve spolupráci s Yogacentrem. Moje práce mě baví čím dál víc. S dětmi ráda podnikám hudební a pohybové aktivity, výlety a přespávací akce ve školce. Snažím se vést děti k samostatnosti a vzájemné ohleduplnosti a pomoci. Velkou odměnou pro mě je, když se na mě při vstupu do třídy děti radostně vrhnou a zároveň jsou pro mě důležité i vzájemné pozitivní vztahy s rodiči.