cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

O nás


Mateřská škola Malkovského je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 18. Nachází se ve 3 budovách v ulici Malkovského, v ulici Pavla Beneše a v ulici Škrábkových (Rezidence Veselská), všechny budovy jsou situovány v klidné části Letňan. V budově Malkovského je 7 oddělení s kapacitou 153 míst, v budově Pavla Beneše jsou 4 oddělení s celkovou kapacitou 100 míst a v budově Škrábkových jsou 2 oddělení s kapacitou 40 míst.

V naší škole s dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Otázky a odpovědi kolem nás“. Již z názvu je patrné, že se snažíme poskytnout dětem poznání, vysvětlení a pochopení toho, co je obklopuje. Životní prostředí je důležitý výchovný faktor, pokud se děti budou aktivně podílet na jeho tvorbě, získají k němu pozitivní vztah a budou jej nejen chránit, ale i zvelebovat. Chceme dát dětem možnost vnímat přírodu jako nekonečný zdroj poznání, uvědomovat si její flexibilitu, pociťovat a sledovat důsledky svého počínání, naučit se trpělivosti a respektování zákonitostí.
Škola spolupracuje s Městskou částí Praha 18 (www.letnany.cz), se SRPŠ Malkovského (www.srpsmalkovskeho.webnode.cz), se SRPŠ Pavla Beneše (www.srpspavlabenese.webnode.cz) a dalšími organizacemi. Školní jídelna je součástí samostatné organizace Zařízení školního stravování v Letňanech (www.jidelny-letnany.cz).