Aktuality

Vyjádření ředitelky školy – Letní prázdninový provoz

Vážení rodiče, nemám potvrzení zřizovatele o schválení letního prázdninového provozu. Předpokládám, že jej obdržím během února. Vzhledem k vašim četným dotazům doporučuji: Pokud je to možné, plánujte dovolenou a tábory na srpen, v červenci bych potřebovala otevřít...

TELEFONNÍ LINKY NA BUDOVĚ MALKOVSKÉHO – OMLOUVÁNÍ

Milí rodiče, z technických důvodů nejsou částečně funkční telefonní linky na budově Malkovského. Již vzniklou situaci řešíme s operátorem. PRO PŘÍPAD, ŽE SE NEOMŮŽETE DOVOLAT, a vaše dítě omluvit, NAPIŠTE OMLUVU EMAILEM DO TŘÍDY ANEBO VOJELTE NA TEL.Č. PANÍ ZÁSTUPKYNĚ...

Provozní doba

Pondělí – Pátek:   6:30 – 17:00

 

Projekt „Podpora EVVO v MŠ Malkovského“, registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002180

Projekt Podpora EVVO v MŠ Malkovského“, registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002180, podpořený v rámci 48. výzvy OP PPR byl zahájen na konci léta 2022 a bude dokončen v roce začátkem léta 2023.

Projekt řeší podporu výuky EVVO a polytechniky pro CS a zlepšování podmínek pro pedagogickou činnost v MŠ Malkovského pořízením venkovní badatelny, prvků a didaktických pomůcek k rozvoji EVVO, polytechnických dovedností a klíčových kompetencí dětí. Realizace projektu přispěje k zajištění kvalitního vzdělávání, posílí rozvoj EVVO a polytechniky, podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti včetně SVP.

KONTAKTY