Dušová Gabriela

Jsem absolventkou vysokoškolského studia Speciální pedagogiky, během kterého jsem získala jak teoretické vědomosti, tak i praktické dovednosti a zkušenosti k výchovné práci a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V mateřské škole působím jako učitelka od roku 2018. Mým cílem je vytvořit pro děti a s dětmi co nejpříjemnější prostředí plné důvěry, kamarádství, tolerance a dobré nálady. Nenásilně zapojit děti do každodenních činností v mateřské škole a naučit je pravidla vzájemného soužití. Pracovat skupinově, ale také věnovat pozornost individuálním předpokladům každého dítěte a na nich stavět další práci, a tak realizovat předškolní průpravu dětí. Práci s dětmi neberu jako zaměstnání, ale jako poslání, které mě v životě nejen baví, ale také naplňuje.