Antošová Dana

Po více než třiceti letech v pozici učitelky MŠ mohu zodpovědně prohlásit, že mě tato činnost naplňuje čím dál víc, dětičky mě každodenně obohacují svojí upřímností a přímočarostí. Mám ráda hudební a pohybové činnosti, velmi ráda s dětmi něco vyrábím a podnikám různé akce, které nám všem rozšiřují obzory.

Moje pozice zástupkyně ředitelky mě v dobrém slova smyslu zavazuje k úzké kooperaci s pedagogy, provozními zaměstnanci a rodiči dětí. Ze všech sil se proto snažím, abychom všichni, kteří mateřskou školu navštěvujeme, spolu vzájemně ladili, důvěřovali si a spolupracovali tak, aby nám všem bylo spolu příjemně a mile.