Antošová Dana

Po více než třiceti letech v pozici učitelky MŠ mohu zodpovědně prohlásit, že mě tato činnost naplňuje čím dál víc, dětičky mě každodenně obohacují svojí upřímností a přímočarostí. Mám ráda hudební a pohybové činnosti, velmi ráda s dětmi něco vyrábím a podnikám různé akce, které nám všem rozšiřují obzory.

Jako metodik mateřské školy se snažím být nápomocná začínajícím kolegyním a kolegům, pomáhám jim při hledání správných metodických postupů tak, aby si každý den ve školce báječně užili a měli nejen z dětí, ale i sami ze sebe dobrý pocit.