Jandusová Kateřina

Jmenuji se Kateřina Jandusová a ve školství pracuji již přes 20 let.

Výchovu a vzdělávání dětí považuji za důležitý komplexní proces, který děti připravuje pro jejich budoucí život. Díky svému studiu a pobytu v zahraničí a pedagogické praxi na různých výchovně-vzdělávacích stupni se na tomto procesu již léta aktivně podílím. Dobrá a fungující spolupráce rodiny a nás pedagogů nám dává možnost utvářet a formovat osobnost dítěte a pomáhat mu překonávat překážky. Má práce mě naplňuje. Ani po 20 letech mě nepřestává překvapovat novými překážkami, na které hledám řešení. Mé povolání znamená se celý život učit. Odměnou mi je každý, byť i sebemenší, úspěch a u srdce zahřeje, když děti, teď už dospělí, se zastaví, pozdraví a s úsměvem zavzpomínají.