Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Co je to projektový den ?

Každý takový den je pro Vaše děti připraven tak, aby se co nejvíce zvýšila jejich schopnost učit se novým věcem. Je zde využíváno nejnovějších metod v oboru pedagogiky, a to projektové výuky nejčastěji spojené se zážitkovou pedagogikou. Je dokázáno, že tyto metody patří k nejefektivnějším z hlediska učení a získávání poznatků. Zároveň jsou velmi vhodné pro předškolní děti, protože je učí nenásilnou formou. Používají metody pozorování, zkoumání a aktivizující metody v podobě didaktických her. Při každém projektovém dni Vaše děti získají nové a lepší schopnosti a dovednosti, které nejvíce poznáte v jejich rychle se rozšiřující slovní zásobě.

Velikou výhodou je, že projektový den není pro rodiče finanční zátěží. Finanční prostředky potřebné na odměnu pro odborníky, pomůcky, vstupné, cestu autobusem, či jiným dopravním prostředkem, hradí v plné výši MŠ prostřednictvím fondů EU.

 

Čím se projektové dny liší?

Projektový den ve výuce – s odborníkem v MŠ:

Na tomto projektovém dni je přítomen vždy jeden odborník a minimálně jeden pedagogický pracovník. Probíhá vždy dopoledne ve stanovený den ve třídě či na zahradě MŠ. Na tento projektový den je nutné přijít nejpozději v 7:45 hod, aby se děti stihly včas nasvačit a mohli jsme začít s programem.

 

Projektový den s odborníkem mimo MŠ:

Takového projektového dne se třídou se zúčastňují vždy dva odborníci a dva pedagogičtí pracovníci. Je nutné přijít včas, kvůli odjezdu dopravního prostředku na stanovené místo, nemůžeme na nikoho čekat, protože bychom nestihli naplánované aktivity. Na takový den je všem dětem ve třídě odhlášena strava ve školní jídelně. Každé dítě s sebou musí mít: batoh, pláštěnku, jídlo (2× svačina, 1× oběd) a pití (nejméně 1 litr vody v uzavíratelné lahvi), sportovní oblečení a obuv dle počasí. Počasí také prosím přizpůsobte jídlo, které dáváte dětem s sebou tak, aby se jim v teplém počasí nezkazilo dříve, než jej budou konzumovat. Pokud bude horko, zvyšte jim objem vody na 2 litry. Nedávejte dětem k pití sladké šťávy, měly by žízeň. Batoh by měl být dostatečně velký, aby se tam dětem vešlo i oblečení, které si mohou vzhledem k počasí postupně svlékat. Obuv je nutné mít pevnou, ideálně trekovou. Naprosto nevhodné jsou gumáky, kroksy a střevíčky.