Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Fialová Jana

Mám bohaté zkušenosti při práci s dětmi. Mnoho let vedu kroužky pro děti od 3 let. Pořádám příměstské tábory a akce pro děti. Dříve jsem pracovala ve speciální škole s hendikepovanými dětmi. Snažím se děti učit hravou formou, tak aby je to bavilo. Stále se učím i já, abych mohla dětem předat co nejvíce. Od tohoto roku vedu také logopedický kroužek. Největší odměna pro mě je vidět dětskou radost a úsměv na tvářích.