Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Brožura školní rok 2021-2022 PMeduca

Které nejčastější nemoci je povinen zákonný zástupce hlásit MŠ:

 • plané neštovice
 • spálu
 • 5. a 6. nemoc
 • impetigo
 • průjmovitá onemocnění – salmonela
 • mononukleózu
 • hepatitidu (žloutenku)

Kdy dítě do školky nevodit?

 • při zvýšené teplotě, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem
 • pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“ tak i „zelenou“), a to až do úplného vyléčení
 • pokud má dítě intenzivní kašel
 • s infekčním onemocněním
 • pokud dítě zvrací a má průjem, a to i pokud šlo o den před nástupem
 • pokud užívá antibiotika anebo je v rekonvalescenci (1. týden po doužívání)
 • pokud má parazitární onemocnění (vši aj.)
 • s infekčním zánětem spojivek, až do úplného vyléčení

Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004 Sb. povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že MŠ má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školy, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do MŠ nevodit.