Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Nemoci v MŠ

Které nejčastější nemoci je povinen zákonný zástupce hlásit MŠ:

– plané neštovice

– spálu

– 5. a 6. nemoc

– impetigo, opar

– průjmovitá onemocnění – salmonela

– mononukleózu

– hepatitidu (žloutenku)

– černý kašel

 

Kdy dítě do školky nevodit?

  • při zvýšené teplotě, a to i pokud mělo teplotu den před nástupem
  • pokud má rýmu virovou či bakteriální (jak „bílou“ tak i „zelenou“), a to až do úplného vyléčení
  • pokud má dítě intenzivní kašel
  • s infekčním onemocněním
  • pokud dítě zvrací a má průjem, a to i pokud šlo o den před nástupem
  • pokud užívá antibiotika anebo je v rekonvalescenci (1. týden po doužívání)
  • pokud má parazitární onemocnění (vši, roupi aj.)
  • s infekčním zánětem spojivek, až do úplného vyléčení

 

Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004 Sb. povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Dle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že MŠ má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školy, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do MŠ nevodit.

 

Pokud má dítě alergii, která se projevuje zarudlýma očima, rýmou a kašlem, je zákonný zástupce povinen přinést lékařské potvrzení o bezinfekčnosti dítěte.