Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

O nás

 

Mateřská škola Malkovského je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 18. Nachází se ve 7 budovách v ulici Havířovská, v ulici Malkovského, v ulici Místecká, v ulici Pavla Beneše, v ulici Příborská, v ulici Škarvadova a v ulici Škrábkových. Všechny budovy jsou situovány v klidné části Letňan s celkovou kapacitou 773 míst.

V naší škole s dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Otázky a odpovědi kolem nás“. Již z názvu je patrné, že se snažíme poskytnout dětem poznání, vysvětlení a pochopení toho, co je obklopuje. Životní prostředí je důležitý výchovný faktor, pokud se děti budou aktivně podílet na jeho tvorbě, získají k němu pozitivní vztah a budou jej nejen chránit, ale i zvelebovat. Chceme dát dětem možnost vnímat přírodu jako nekonečný zdroj poznání, uvědomovat si její flexibilitu, pociťovat a sledovat důsledky svého počínání, naučit se trpělivosti a respektování zákonitostí.
Škola spolupracuje s Městskou částí Praha 18 (www.letnany.cz). Školní jídelna je součástí samostatné organizace Zařízení školního stravování v Letňanech (www.jidelny-letnany.cz).