Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Omlouvání dětí 

Omluvit dítě ze školní docházky lze:

– Osobně při komunikaci s učiteli ve třídě Vašeho dítěte

– Telefonicky na číslo třídy, do které dítě dochází (viz. stánku jednotlivých tříd)

– Emailem na adresu třídy, do které dítě dochází, to však s rezervou jednoho pracovního dne (v pondělí napsaný email dává možnost omluvit dítě od středy apod)

 

Termíny:

– V daný den je nutné omluvit do 7:45, v pozdějším případě již nelze odhlásit stravu

– Do 7:45 lze odhlásit odpolední svačinu na daný den

– Nejpozdější možný příchod dítěte do třídy je 8:15, resp. nejpozději v 8:15 dítě předáváte paní učitelce/panu učiteli

 

Upozornění:

– Zákonný zástupce je povinen dítě omlouvat, pokud tak nečiní, může škola použít restrikce uvedené ve školním řádu. Při neomluvené absenci také propadá dítěti stravné.

– Opakované pozdní příchody jsou nedodržením Školního řádu a jako jeho porušení jsou i řešeny. Není vhodné učit děti, že chodit pozdě je normální. Není.

– Dle Směrnice pro úplatu je zákonný zástupce povinen hradit včas školné. Opakované neuhrazení poplatku může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

 

Vážení rodiče, dodržováním výše uvedených pravidel nám umožníte dělat naši práci tak, jak máme. Budeme se moci věnovat výchově a vzdělávání Vašich dětí, zpracovávat pro ně hezký program a těšit na setkání s Vámi. Pokud budeme muset řešit nedodržování výše uvedených pravidel, o příjemná setkání budeme ochuzeni, což by nás mrzelo.

vedení mateřské školy