Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

HistoryPark Ledčice

Návštěvou Historyparku v Ledčicích děti nahlédnou pod pokličku života v pravěku a starověku. Zjistí, co obnáší práce archeologů a geologů, odborníci na slovo vzatí je zasvětí do tajů výroby pravěkých nástrojů, způsobu obživy, zásad lovu a v neposlední řadě si děti samy mohou vyzkoušet, jaké napětí prožívají archeologové, když odkrývají starověká naleziště. Uprostřed malebné přírody pod horou Říp se děti mohou, pod vedením zkušených lektorů, seznámit se způsobem života v pravěké vesnici, uvidí, jak lidé dřív mleli mouku, opracovávali kameny, stavěli obydlí, lovili zvěř. Projektové dny v Historyparku Ledčice patří mezi dětmi k nejoblíbenějším, protože si zde mohou všechno „vyzkoušet na vlastní kůži“, na prvním místě je zde prožitkové učení, které je pro děti předškolního věku nesmírně důležité a v oblasti všestranného rozvoje osobnosti dítěte nenahraditelné.

 

ZOOkoutek Malá Chuchle

Projektový den je zaměřen na poznávání lesních živočichů a péčí o ně. Děti zde ve výbězích mohou vidět muflony, daňky, lišku, rysa ostrovida, mluvícího krkavce, divoká prasata, laně a další. Odborník nás seznámí s důležitou činností záchranné stanice pro zraněnou zvěř. Pod jeho vedením, si děti mohou osahat a prohlédnout kožešiny, paroží a pera různých živočichů, které potkají v Zookoutku. Společně si zahrají spoustu tematických pohybových her v prostředí lesa, ve kterém se Zookoutek nachází. Program je pestrý a děti se dozvědí mnoho nového o lesní zvěři.

 

ZOO Chleby

V ZOO Chleby se děti seznámí s obyvateli jednotlivých výběhů zvířat z našeho okolí, ale také z exotických zemí. Pod dohledem odborníka postupně navštíví kontaktní výběhy, kde děti krmí krotká zvířátka /kozy, želvy, ježka, jeleny/ V ekocentru se děti seznámí se způsobem života hmyzu. Dětem je vysvětleno, jak se staví hmyzí domeček, který si ve skupinách sestaví. Domeček si děti mohou vzít do školky, kde mohou hmyz pozorovat. V ekocentru se děti seznámí s ukázkami různých kůží a povrchů zvířat a ukázkami živých zvířat – ježka, hada, želvy. Zahrají si hmatovou hru „Poznej kožíšek“. Na konci dne si děti zpestří pobyt na dětském hřišti v areálu zoo. V průběhu dne se chvilky přednášek obohatí chvilkami aktivních her. Děti se během celého projektového dne pohybují venku v prostorech Zoo.

Klidné prostředí malé ZOO je vhodné pro pobyt i s těmi nejmenšími. Krotká, ochočená zvířata se nebojí a nezpůsobují obavy a nejistotu u „malého ošetřovatele“. Přímý kontakt je nenahraditelným zdrojem poznání a pro mnoho dětí naprosto ojedinělý způsob překonání vlastního (mnohdy iracionálního či získaného) strachu ze zvířat, posílení důvěry k dospělému nebo zlepšení sebedůvěry a důvěry ve vlastní schopnosti.

ZOOpark Zelčín Mělník

Záměrem projektu je přiblížit dětem prostředí a způsob chovu hospodářských zvířat.

A o čem to na farmě opravdu je?

 • Uvidíme prasata, koně, oslíka, krávy, kozy, ovce, kachny, husy, krůty, králíky a volně se pohybující kočky.
 • Dozvíme se, kde zvířata bydlí, co ráda jedí a navštívíme některé jejich výběhy.
 • Vydatně nakrmíme kozy, kůzlata a ovečky s beránky.
 • Pohladíme si králíky, poníky, kočky a vietnamské prasátko.
 • Hmatem i zrakem rozeznáme zvířecí „kabátek“.
 • Napodobíme svým hlasem zvuky zvířat.
 • Seznámíme se s podkovářem a uvidíme, jak se čistí koňské kopyto a připevní podkova.
 • Zazpíváme si písně „Když jsem já sloužil“, „Já mám koně“ a pohybově vyjádříme píseň „Strýček Donald farmu měl“.
 • Odvážlivci se projedou na ponících a oslíkovi.
 • Vytvoříme si koláže zvířat (prasátko, ovečka, koník, kravička).
 • A také budeme součástí jednoho neočekávaného setkání s krmením, i pštros Emu obývá tuto farmu a děti mu mohou být nablízku.

 

Dendrologická zahrada Průhonice

Děti se seznámí s ekosystémem zahrady. Vyrobí si přírodní rostlinné mýdlo na památku. Prozkoumají mokřad a naloví si bezobratlé živočichy. Některé s odborníkem určí na místě a ty drobnější budou pozorovat pod mikroskopem. Budou pozorovat život stromu od semínka k rozpadlému kmeni. Uvědomí si, že strom ve svých patrech poskytuje domov různým živočichům. Zahrají si přírodovědné didaktické aktivizující hry.

 

Prokopské údolí Praha 

Půjdeme po stopách vzniku planety a hornin. Děti si vymodelují maketu průřezu Zemí. Prohlédneme si vyvřelé a usazené horniny a jejich vrásnění. Postavíme si aktivní vulkán. Projdeme se po dně prvohorního moře a ukážeme si drobné fosilie. Zahrajeme si na paleontology a kladívky odebereme vzorky ze suti v lomu a nalezneme prvohorní živočichy do sbírky.

 

IQPark Liberec  

IQPark v Liberci je významné evropské centrum popularizace vědy, výzkumu a přírodních věd, proto nám pomůže naplnit požadavky našeho projektu. Děti si postupně prohlédnou a vyzkouší interaktivní exponáty ve vybraných expozicích. Ve vodním světě si vyzkouší fyzikální chování kapalin v klidu a v pohybu, pomocí názorných pomůcek ve vodním korytě. V patře se živly oheň, voda, země, vzduch na jednom místě se děti podívají na ohnivé tornádo, elektrické blesky z Teslova transformátoru ve Faradayově kleci, zjistí, jak ovlivňuje počet listů výkon vrtule poháněné vzduchem, vyzkouší si gyroskop, prozkoumají povrchové napětí kapalin na obřích bublinách. V expozici Věda v domě děti uvidí fyzikální a chemické jevy v našich domácnostech. Zúčastníme se malé science show, na které se seznámíme zejména s účinky velkého vysokonapěťového Van de Graaffova generátoru. V relaxačních prostorech si děti pohrají s nejrůznějšími kostkami a hlavolamy.

CHKO Český kras oblast Srbsko

Projekt A:

V malebném údolí Berounky se děti dozvědí, k čemu slouží CHKO. Jaký má význam pro budoucí generace, proč je nutné o ní pečovat a chránit jí, a jak se značí v terénu i na mapě. Seznámí se a poté si nakreslí některé symboly používané v turistických mapách. Celý den budou s odborníky a pedagogy pozorovat rostliny i živočichy v jejich přirozeném prostředí. V bývalé důlní štole se dozvědí o zimování vzácných netopýrů v této lokalitě. Před vstupem do jeskyně si vyrobí vlastního netopýra na památku. V lomu Alkazar projdou stezkou odvahy během níž splní různé úkoly didaktických her. U řeky Berounky i v ní budou pozorovat, sbírat a určovat zejména bezobratlé živočichy. Dozvědí se o vývojových stádiích žáby a postaví si drobné stavby z kamínků na břehu řeky. Za hezkého počasí a normálního stavu hladiny řeky Berounky si zkusí tuto částečně přebrodit na ostrůvek kousek od levého břehu.

Projekt B:

V oblasti lomu Na Chlumu děti poznávají zejména chráněné a ohrožené druhy rostlin i hmyzu. Děti se od odborníků dozvědí o užitečnosti rostlin v celkovém ekosystému daného prostředí, budou moci pozorovat motýli létající na květiny a určovat jejich názvy podle atlasu motýlů. V neposlední řadě se dozvědí o vývoji motýla a za asistence učitelů si vyrobí vlastního na památku. Společně si zahrají přírodovědné pohybové didaktické hry.