Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Od trilobita k dinosaurovi

Děti se pod vedením odborníka a pedagoga seznámí s časovou osou vývoje života na Zemi. Uvědomí si, že z geologického hlediska je na ní život teprve krátkou dobu. Uvidí prehistorické živočichy a rostliny na obrázcích v encyklopediích a počítači. Dozvědí se co je paleontologie. Osahají a prohlédnou si zkameněliny a repliky dávných tvorů. Zahrají si na paleontology a budou hledat pinzetami v prvohorním náplavu zbytky ulit, korálů, lilijnic a žraločí zuby. Nalezené kousky fosílií určí podle obrázků na pracovním listu. Vytvoří si svého trilobita ze samo-tvrdnoucí hmoty. Zahrají si didaktické a aktivizující hry „Dinosauří taneční dopoledne“, „Jak se pohybovali dinosauři“, „Hnízdečka“, „Hledání a krádež vajec“.

 

Polární kraje

Děti se dozvědí pod vedením odborníka a pedagoga kde jsou polární kraje a v čem jsou jiné. Zjistí, která zvířata žijí zejména v Grónsku a na Antarktidě. Seznámí se s pojmy polární den – noc, polární záře. Zahrají si aktivizující a didaktické hry „Poznej kde žijí, Tání ledovců, Chůze po sněhových pláních, Eskymácké závody psích spřežení, Lov ryb na udici, Lov na medvěda, Koulovací bitva, Na ledové sochy, Zkoumání ledu“. Vyrobí si tučňáka na památku.

 

Studánková víla Voděnka

Děti se pod vedením odborníka a pedagoga seznámí s putováním vody od pramínku do moře, se zdroji pitné vody a koloběhem vody v přírodě. Poslechnou si symfonickou skladbu Vltava. Přečteme si pohádku O malé stříbrné kapce. Zahrajeme si pohybově didaktickou hru Koloběh vody. Budeme zachraňovat vyschlé studánky víly Voděnky. Pomocí pokusů zjistíme, co plave na vodě. Vyčistíme vodu pomocí filtrace. Budeme pozorovat vypařování vody.

 

Malá technická univerzita – polytechnické projektové dny

Polytechnická výchova je koncipována tak, aby i u nejmenších dětí podporovala zájem o technické prostředí. S polytechnikou úzce souvisí osvojení si správných pracovních návyků, rozvoj logického myšlení, tvořivosti a prostorového vnímání, schopnost samostatnosti a spolupráce.

V rámci projektového dne se zaměřením na polytechniku se děti aktivně účastní celého procesu pod dohledem a vedením odborníka. Během projektového dne se seznamují s různými materiály, stavebnicemi a pracovními postupy. Stanovené úkoly plní formou hry, pozorováním, řízenými rozhovory, vlastními nápady, zkoumáním různých objektů, experimentováním, skládáním a rozkládáním, a jinými smyslovými či pohybovými hrami.

Nejenom, že se děti učí pracovat s různými druhy materiálů a nástrojů, ale uvědomují si význam práce a jejích výsledků, respektují práci a dílo ostatních a zažívají radost z podařeného díla.