Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Šindelářová Kateřina

K práci ve školství mě přivedly mé děti, které jsou pro mě velkou inspirací. Obdivuji na nich jejich spontánnost a bezprostřednost. Ráda s nimi cvičím, tvořím či chodím do přírody.

Ve volném čase vyrábím didaktické pomůcky a hry. Poslední roky se také průběžně vzdělávám a účastním se nejrůznějších kurzů, díky nimž si rozšiřuji své obzory.

Pro děti ve třídě bych ráda vytvořila prostředí, které jim zajistí pocit jistoty a bezpečí.

V mateřské škole učíme děti mnohým schopnostem a dovednostem, ale pokud jim budeme naslouchat, můžeme se učit i my od nich.