Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

!!! Od září 2022 bude pro budovu Havířovská, Místecká a Příborská nový účet pro zasílání plateb a nové variabilní symboly. Žádáme proto o zrušení trvalých příkazů a posílání školného jen na měsíce květen až červenec !!!