Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Stravné

Veškeré informace naleznete na stránkách Školní jídelny  www.jidelny-letnany.cz

Jídelna je součástí samostatné organizace „Zařízení školního stravování v Letňanech“ a veškeré platby, přeplatky či nedoplatky je nutné řešit s nimi.

LETNÍ PROVOZ – STRAVOVÁNÍ – JE PLNĚ A POUZE V KOMPETENCI JÍDELNY LETŇANY !!!

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI – SLEDUJTE STRÁNKY A POKYNY JÍDELNY !!!

STRAVNÉ SE PLATÍ POUZE V HOTOVOSTI, DO PŘEDEM URČENÉHO TERMÍNU NA PŘEDEM URČENÉM MÍSTĚ!!!