Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Stravné

Každý nový strávník obdrží přihlášku ke stravování od paní učitelek ve třídě.

Dítě se ve školce bude stravovat od prvního dne.

Výše stravného a potřebné informace jsou uvedeny na http://jidelny-letnany.cz/stravne/

V případě dietního stravování je potřeba se přihlásit k dietnímu stravování a to osobně u vedoucí příslušné školní jídelny, vč. předání doporučení lékaře se specifikací diety.

Veškeré informace naleznete na stránkách Školní jídelny  www.jidelny-letnany.cz

Jídelna je součástí samostatné organizace „Zařízení školního stravování v Letňanech“ a veškeré platby, přeplatky či nedoplatky je nutné řešit s nimi.

LETNÍ PROVOZ – STRAVOVÁNÍ – JE PLNĚ A POUZE V KOMPETENCI JÍDELNY LETŇANY !!!

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI – SLEDUJTE STRÁNKY A POKYNY JÍDELNY !!!