Hornychová Iveta

Pedagogické vzdělání jsem absolvovala na SPgŠ Futurum. Profesně jsem ke školství vázaná od roku 2003 a od roku 2016 působím v MŠ Malkovského na budově Škrábkových.

Odbornost si prohlubuji účastí na seminářích pro pedagogy, např. :

· Primární logopedická prevence

· Polytechnická výchova v MŠ

· Vytváření pracovních návyků a trénování pozornosti u dětí v MŠ

· Enviromentální výchova v MŠ

· Matematická a čtenářská pregramotnost a jiné.

Po dobu 10 let jsem se podílela na přípravě a organizaci táborů pro děti a víkendových aktivit pro rodiče s dětmi, vše pod hlavičkou SK Prosek, kde jsem se též věnovala práci cvičitelky předškolních dětí.