Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace

Malkovského 587, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ: 71294597

 

Veškeré řády, směrnice a vnitřní předpisy jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.

 

Ochrana oznamovatelů:

Interní školní ombudsman

Vedení Mateřské školy Malkovského spolupracuje za účelem posílení vztahu mezi veřejností a školou se školním ombudsmanem, který v pozici nezávislého pozorovatele může být u řešení problémů mezi školou  a rodiči.

Ombudsman zde vystupuje jako mediátor případných sporů a neshod .

Pokud si ombudsmana vyjedná škola, jsou náklady za školou. V případě, že má o konzultaci s ombudsmanem zájem rodič, jdou náklady za rodičem. Rodič následně kontaktuje ředitele školy, který setkání zprostředkuje.