Kysilková Eliška

Jmenuji se Eliška Kysilková a pracovat v mateřské škole jsem chtěla již od dětství, proto jsem studovala nejprve střední a později vysokou školu pedagogickou. Nyní mám tedy plno energie, nápadů a chuť všestranně vzdělávat děti předškolního věku. Nejbližší je mi zpěv, hra na klavír, tanec a kreativní výroba. Také jsem s dětmi ráda kdekoli v přírodě a obdivuji rozmanitost a jedinečnost jak přírody, tak především dětí.