Gažáková Hana

Jmenuji se Hana Gažáková.  S dětmi se snažím pracovat v příjemné, tvůrčí atmosféře tak, aby bylo posilováno jejich sebevědomí a schopnost samostatně myslet. Mým cílem je budovat ve třídě respekt k sobě i k druhým, vytvářet pocit bezpečí a jistoty, kde se mohou děti rozvíjet na úrovni fyzické, psychické i sociální. Důležitost vidím v umění dětem naslouchat.