Čítková Michaela

Jsem absolventkou magisterského studijního programu Speciální pedagogika pro učitele, díky kterému jsem získala bohaté zkušenosti týkající se práce s dětmi, žáky a studenty se speciálně vzdělávacími potřebami. V prostředí mateřské školy působím pátým rokem. Ke každému dítěti přistupuji individuálně dle jeho schopností a možností. Ve své práci uplatňuji přátelský přístup s důrazem na tvořivost a prožitek z jednotlivých činností, které se snažím koncipovat co nejautentičtějším způsobem. Ve vztahu k dítěti zastávám roli průvodce a kamaráda, velmi často a ráda s dětmi vtipkuji, vyprávím jim zábavné příběhy a příhody, čímž se snažím vytvářet prostor pro nenucenou komunikaci a celkové pozitivní klima třídy.