Šindelář Miroslav

Práce s dětmi mě baví a naplňuje, hlavně dětská upřímnost a bezprostřednost. Těší mě skutečnost vzájemného obohacování při různých činnostech. Mým zaměřením jsou pohybové aktivity ve třídě i při pobytu venku. Dále společné poznávání nového v rámci projektových dnů na různá témata. V neposlední řadě seznamování dětí s jejich okolím při výletech a enviromentálním vzdělávání. V MŠ učitel – vzdělání a dobré výchovy i nálady ručitel.