3. Zajíčci

Učitelé: Veronika Hladká, Zuzana Blažková

Telefon: 604 673 747

Email: zajicci@ms-priborska.cz

 

 

AKCE TŘÍDY

Září

 • Poznáváme nové kamarády
 • Vycházky v okolí MŠ
 • Po stopách Prahy

Říjen

 • 11.10. Fotografování
 • Skřítek Podzimníček
 • Koulelo se, koulelo, červené jablíčko

  Listopad

 • Drakiáda
 • Halloween
 • Dýňování

Prosinec

 • Vánoční dopoledne s dětmi
 • Rozsvícení vánočního stromečku
 • Vánoční tradice – v rámci celé školky

Leden

 • Tříkrálový průvod
 • Planetárium

 Únor

 • Projektový den ,,Stavitel města“
 • Karneval

 Březen

 • Zdravíkov – projektový týden v MŠ

 Duben

 • Noc s Andersenem
 • Barevný týden a Velikonoce – projektový týden MŠ
 • Projektový den mimo MŠ ,,ZOO Chleby“
 • Čarodějnický rej

 Květen

 • Projektový den mimo MŠ ,,Ledčice“
 • Varieté
 • Projektový den mimo MŠ ,,Prokopské údolí“
 • Den matek – besídka pro maminky

 Červen

 • MDD
 • Melounování – rozloučení s rodiči, dětmi, oslava dne otců – společná akce MŠ

Změna programu vyhrazena.