4. Lištičky

Učitelé: Anna Karešová, Hana Dittrichová

Telefon: 604 673 795

Email: listicky@ms-priborska.cz

 

AKCE TŘÍDY

 Září

 • Zpátky ve školce

 Říjen

 • Podzimníček
 • 11.10. Fotografování
 • Ochutnáváme naše plody

Listopad

 • Dýňování
 • Halloween
 • Drakiáda
 • Svatý Martin přijíždí

 Prosinec

 • Čertí hrátky
 • Vánoce, Vánoce přicházejí

 Leden

 • Tři králové

 Únor

 • Masopust

 Březen

 • Zdravíkov – projektový den MŠ
 • Já a kniha
 • Návštěva knihovny
 • Den vody

 Duben 

 • Noc s Andersenem
 • Barevný týden a Velikonoce – projektový týden MŠ
 • Projektový den mimo MŠ ,,ZOO Chleby“
 • Rej čarodějnic
 • Den Země

Květen

 • Projektový den mimo MŠ ,,Ledčice“
 • Varieté
 • Den matek – besídka
 • Projektový den mimo MŠ ,,Dendrologická zahrada“

  Červen

 • MDD a hasiči
 • Melounování – rozloučení s rodiči, dětmi, oslava dne otců – společná akce MŠ
 • Rozloučení s předškoláky

Změna programu vyhrazena.