VEVERKY

Učitelé: Dina Chase, Veronika Brilla

Telefon: 604 673 730

Email: veverky@msmalkovskeho.cz

AKCE TŘÍDY

BŘEZEN 
 • Vítání jara v lesoparku
 • Noc s Andersenem
 • Bubnování
 • Divadlo „Budulínek“
DUBEN
 • Projektový týden „Barevné Velikonoce + stezka“
 • Den Země + stezka
 • Čarodějnický průvod + stezka
 • Divadlo „Varieté Adonis“  
 
KVĚTEN
 • Fotograf- společná fotografie
 • Oslava svátku maminek
 • Divadlo  „Z kuchařské čepice“
ČERVEN 
 • Týden dětského úsměvu-„Den dětí“
 • Divadlo „Jak se Barborka zatoulala“
 • Rozloučení s předškoláky + divadlo
 • Melounování
KVĚTEN- ČERVEN: celodenní výlety  ( Zelčín, Ctěnice, lesopark…)    
Změna programu vyhrazena.
Děkuji za pochopení 🙂