5. Medvídci

Učitelé: Hana Hladká, Nina Ženatá

Asistent pedagoga: Barbora Vyhnálková, DiS.

Telefon: 604 673 810

Email: medvidci@ms-priborska.cz

 AKCE TŘÍDY

Září

 • Kamínkové přátelství

Říjen

 • 11.10. Fotografování

  Listopad

 • Dlabání dýní
 • Halloween (oslava svátku s maskami)
 • Drakiáda
 • Podzimníček
 • Beseda se zdravotníkem

Prosinec

 • Čert a Mikuláš
 • Zpívání pod stromečkem
 • Vánoční tradice – v rámci celé školky
 • Vánoční besídka

Leden

 • Tříkrálový pochod
 • Ufo mezi námi – planetárium

  Únor

 • Masopust
 • Zimní olympiáda

 Březen

 • Jarní zahrádka
 • Výlet mimo MŠ ,,Farma Miškovice“
 • Barevný týden

 Duben

 • Noc s Andersenem
 • Návštěva knihovny
 • Malované Velikonoce
 • Bezpečnost v dopravě
 • Čarodějnický rej

Květen

 • Projektový den mimo MŠ ,,Ledčice“
 • Projektový den mimo MŠ ,,Prokopské údolí“
 • Projektový den mimo MŠ ,,Dendrologická zahrada“
 • Varieté
 • Srdíčkový den – den matek

Červen

 • MDD a hasiči
 • Letní olympiáda
 • Melounování – rozloučení s rodiči, dětmi, oslava dne otců – společná akce MŠ

Změna programu vyhrazena.